Skip to content
Menu

Πιστώνεται το ανταποδοτικό τέλος 1% από έργα ΑΠΕ.

 
 
Του Δημήτρη Στεργιούλη
 
Τελικά  ύστερα από αρκετά χρόνια,  αφού ο σχετικός νόμος υπάρχει από το 2010, άρχισε να πιστώνεται το ανταποδοτικό τέλος 1% στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των κατοίκων, στις περιοχές των οποίων είναι εγκατεστημένα έργα ΑΠΕ (αιολικά, Φ/Β, μικρά υδροηλεκτρικά).
 
Μεταξύ αυτών είναι και τα Θεοδώριανα, αφού από το 2004 λειτουργεί στην κοινότητά μας ένα ΜΥΕ ισχύος 3,9 MW. Να θυμίσουμε εδώ ότι για τη μη απόδοση του 1%, οι σύλλογοι των Θεοδωριάνων το 2014 είχαμε στείλει σχετικό εξώδικο στο ΛΑΓΗΕ, το οποίο αγνοήθηκε επιδεικτικά.
 
Σύμφωνα λοιπόν με την ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/9-8-2016 Υπουργική απόφαση και την δημοσίευση του οριστικού πίνακα επιμερισμού του ποσού σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, στη Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων θα δοθεί το ποσό των 50.426,92 ευρώ.
 
Το ποσό αυτό είναι αναδρομικό της πενταετίας 2010- 2014 και θα αποδοθεί στους κατοίκους μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το αποδιδόμενο ποσό, εάν μετά το συμψηφισμό ενδεχόμενων οφειλών παραμένει πιστωτικό, θα κατατεθεί σε μετρητά εάν το επιθυμεί ο δικαιούχος ή θα πιστωθεί σε επόμενο λογαριασμό.
 
 Αυτές τις μέρες πολλά δημοσιεύματα, είτε για λόγους σκοπιμότητας,  είτε επειδή κάποιοι δεν μπήκαν στον κόπο να μελετήσουν τους σχετικούς νόμους και τον τρόπο επιμερισμού των ποσών αυτών, μιλούν για δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα στους κατοίκους. 
 
Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και στη σωστή τους διάσταση χωρίς υπερβολές και πανηγυρισμούς. Να πάρουμε το παράδειγμα των Θεοδωριάνων. Ο επιμερισμός του ποσού γίνεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014.
 
Δικαιούχοι της αναδρομικής πίστωσης είναι μόνο οι οικιακοί καταναλωτές που είχαν ενεργή σύνδεση στη ΔΕΗ στις 9/8/2016 ημέρα υπογραφής της σχετικής απόφασης. Το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί στα τιμολόγια της ΔΕΗ των κατοίκων Θεοδωριάνων αναδρομικά για την πενταετία 2100-14 είναι 50.426,92 ευρώ. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε δύο ποσά. Στο ποσό Άμεσης Πίστωσης σε ποσοστό 30% του συνολικού ποσού (15.128 ευρώ)  και στο ποσό Έμμεσης Πίστωσης σε ποσοστό 70%( 35.297 ευρώ) του αρχικού ποσού. 
 
Το Ποσό Άμεσης Πίστωσης αποδίδεται ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους δηλαδή σε όλα τα νοικοκυριά που είχαν ενεργή σύνδεση στη ΔΕΗ στις 9-8-2016. Σύμφωνα με τον κατάλογο που συνέταξε η ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) στη Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων  είναι 366 δικαιούχοι, αφού τόσες είναι οι ενεργές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα από το ποσό της Άμεσης Πίστωσης αντιστοιχεί αναδρομικά στον καθένα δικαιούχο 41 Ευρώ
 
Για την κατανομή του υπόλοιπου ποσού (35.297 ευρώ) της Έμμεσης Πίστωσης, υπάρχει παραπληροφόρηση είτε από άγνοια είτε σκόπιμα. Υπάρχει ο σχετικός πίνακας που αναφέρει τους συντελεστές επιδότησης με βάση την τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και λέει ότι  από 0-2000 KW ο συντελεστής επιδότησης είναι 100%, από 2.001 ως 3.000 είναι 50 % και από 3.000 και πάνω είναι 0%. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι όποιος έχει κατανάλωση μέχρι 2.000KW δεν θα πληρώνει ηλεκτρικό ρεύμα. Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι  2.000 KW  το τετράμηνο μαζί με τις λοιπές χρεώσεις ξεπερνάει τα 200 ευρώ ! 
 
Ο ακριβής υπολογισμός είναι η λύση μιας περίπλοκης εξίσωσης και είναι συνάρτηση τριών παραγόντων: Του ποσού της ετήσιας έμμεσης πίστωσης της Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας, της ετήσιας επιδοτούμενης κατανάλωσης ενέργειας της Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας με βάση τον παραπάνω πίνακα και της ετήσιας επιδοτούμενης κατανάλωσης ενέργειας κάθε δικαιούχου.
 
Σίγουρα δεν υπάρχει δωρεάν ρεύμα για κανέναν αντίθετα μπαίνουμε …μέσα. Σύμφωνα με την εξίσωση αυτή και με πρόχειρους υπολογισμούς ο κάθε δικαιούχος στα Θεοδώριανα θα λάβει αναδρομικά για την πενταετία 2010-14 κατά μέσο όρο συνολικά περίπου 137 ευρώ.
 
Αν γίνει αναγωγή στο τετράμηνο, το συνολικό ποσό κατά μέσο όρο, που θα λαμβάνει καθένας από τους 366 δικαιούχους στα Θεοδώριανα θα είναι περίπου στα 10 ευρώ! Οι μεγάλες αποκλίσεις στα ποσά που θα πιστωθούν αναδρομικά οφείλονται στις διαφορές της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα υπάρξουν. Κάποιοι δηλαδή θα εισπράξουν μόνο το ποσό της Άμμεσης Πίστωσης ενώ κάποιοι, όπως οι ταβέρνες του  χωριού ή σπίτια που μένουν ανοιχτά όλο το χρόνο, θα δουν να πιστώνονται στο λογαριασμό τους ποσά μεγαλύτερα από το μέσο όρο.
 
Στον αντίποδα. Το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπής Αέριων Ρύπων), που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για την λειτουργία ΑΠΕ,  είναι 24,77 ευρώ ανά 1.000KW το τετράμηνο, που μαζί με το ΦΠΑ φτάνει τα 28 ευρώ. Ενώ για μια κατανάλωση 500 KW το τετράμηνο είναι 14 ευρώ. 
 
 Δηλαδή το ποσό του 1% που δίνουν, το παίρνουν πίσω μέσα από την εισφορά του ΕΤΜΕΑΡ και με το παραπάνω, αφού για κατανάλωση πάνω από 600 kwh  το 4μηνο, το 1% που θα επιστραφεί στους κατοίκους είναι περίπου  το μισό του ΕΤΜΕΑΡ, που καταβλήθηκε  ήδη από τους κατοίκους.

Άρα για ποιο δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα μιλάνε κάποιοι; Ποιος επιδοτεί ποιον τελικά;