Δελτίο Τύπου

 

 

OXI ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Τα Τζουμέρκα μας και γενικότερα η Ήπειρος,  απ’ τις πιο παρθένες περιοχές της Ελλάδας, με υψηλό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας, απειλούνται άμεσα από τον κίνδυνο εξορύξεων υδρογονανθράκων.

Παρά τις προσπάθειες των πετρελαϊκών ομίλων, οι πολίτες των Τζουμέρκων και της  Ηπείρου δεν πείστηκαν για τις ευεργεσίες των εξορύξεων στη περιοχή. Κι αυτό γιατί στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν διαπραγματεύονται με κανέναν και για τίποτα τον  απαράμιλλο φυσικό πλούτο της περιοχής τους, την υγεία τους, το πολιτιστικό και πολιτισμικό κεφάλαιο του τόπου τους και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτά.

 Η εγκατάσταση μιας τέτοιας ιδιαίτερα βαριάς και ρυπαίνουσας βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ήπειρο και στα Τζουμέρκα, θα καταφέρει σοβαρό πλήγμα σε  όλους εκείνους τους υφιστάμενους παραγωγικούς κλάδους (κτηνοτροφία, γεωργία, τουρισμό κ.λ.π.), που η αξία τους στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην καθαρότητα του περιβάλλοντος, όπως και στην αγνότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν για την παραγωγή των προϊόντων τους, υποθηκεύοντας  ταυτόχρονα για πάντα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας.

 Σαν σύλλογος «ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ» που χρόνια τώρα παλεύουμε για τη σωτηρία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου όχι μόνο των Θεοδωριάνων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων συντασσόμαστε με το βροντερό ΟΧΙ στις έρευνες και στις εξορύξεις υδρογοναναθράκων που εξέφρασαν τα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Αρταίων και του δικού μας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, αλλά και με κινήματα και φορείς που αντιδρούν στις εξορύξεις υδρογονανθράκων στα Τζουμέρκα και στην Ήπειρο.

Πιστεύουμε σε μια ανάπτυξη, που θα πραγματοποιηθεί μέσα από ήπιες μορφές οικοτουρισμού, που θα αναδεικνύουν και δεν θα εξαφανίζουν τις φυσικές ομορφιές της περιοχής και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε.

Το Δ.Σ του συλλόγου «ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ»

Exit mobile version