Εκτύπωση

Συντονισμός κοινοταρχών κατά Καποδίστρια 2.

on .

Κοινοτάρχες από 29 Κοινότητες της Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, συναντήθηκαν στις 2 Μαϊου στο αμφιθέατρο του κοινοτικού καταστήματος Άσπροποτάμου. Σκοπός της συνάντησης να πάρουν αποφάσεις και να διεκδικήσουν να παραμείνουν ανεξάρτητες οι κοινότητές τους, από το νέο διοικητικό σχεδιασμό Καποδίστια 2, που είναι στα σκαριά.
 Sample Image

 Την κοινότητα Θεοδωριάνων εκπροσώπησε ο πρόεδρος Κώστας Κωστούλας, ενώ συμμετείχε και ο πρόεδρος των Μελισσουργών Γιάννης Μποχώτης.

Οι κοινοτάρχες προχώρησαν στην σύσταση ενός συντονιστικού οργάνου, με στόχο πάντα τη διατήρηση των κοινοτήτων τους ως έχουν και την εξαίρεση από τις συγχωνεύσεις του Καποδίστρια 2. Αποφασίστηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, που θα γίνει τον Ιούλιο και ενημέρωση σχετικά του αρμόδιου υπουργού. Στο συντονιστικό όργανο εκπρόσωπος για τις τρεις κοινότητες του νομού μας( Θεοδώριανα, Μελισσουργοί και Κομμένο) ορίστηκε ο πρόεδρος των Μελισσουργών Γιάννης Μποχώτης.

Επίσης αποφασίστηκε να γίνει σύντομα και επόμενη συνάντηση των κοινοταρχών για τον περαιτέρω συντονισμό και κλιμάκωση των ενεργειών. Σίγουρα η οργανωμένη αυτή κίνηση,  29 κοινοταρχών από τέσσερα διαμερίσματα της χώρας, δεν μπορεί να προσπεραστεί και όμως και να έχουν τα πράγματα θα βάλει σε αρκετές σκέψεις το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών.

Ολόκληρο το ψήφισμα και οι υπογραφές έχουν ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Σήµερα την 2α Μαίου 2008 στην Διευρυµένη Κοινότητα Ασπροποτάμου του Νομού Τρικάλων, παρουσία των Προέδρων και εκπροσώπων των Κοινοτήτων που υπογράφουν το παρόν κείμενο και βάσει:

1.       Των κριτηρίων καθορισμού των Κοινοτήτων που λήφθηκαν υπόψη στον Καποδίστρια 1

2.       Της διακριτής ταυτότητας των Κοινοτήτων και της προφανούς παραδοχής ότι τούτη συμβάλει στην ανάδειξη και ανάπτυξη των Νομών καθώς και των ιδιαιτέρων χώρων που σuτές εκπροσωπούν.

3.       Την επιβολή της ύπαρξης των Κοινοτήτων, βάσει του Ελληνικού Συντάγματoς, καθώς και την φήμη τους στην Ελλάδα.  

4.       Της δεκαετίας 1998 - 2008 που απέδειξε την ικανότητα των Κοινοτήτων να χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και τεxνoλoγίες. να αξιοποιούν παραγωγικά τα Ευρωπαϊκά και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, να προσελκύουν αρωγούς (δω ρητές, εθελοντές, δωρεάν μελετητές, εξέχουσες πανελλαδικές προσωπικότητες Κ.λ.π.) και να εφαρμόζουν σταδιακά ένα αποτελεσματικό συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο.

5.       Την προφανή δυνατότητα και υπoδoμή των κοινοτήτων να απαντήσουν εφεξής θετικά στις πιθανές νέες προκλήσεις, ευκαιρίες και ανάγκες του μέλλοντος καθώς επίσης να διαφυλάξουν την κληρονομιά τους από την περαιτέρω ανάπτυξη. 6.       Την ύπαρξη αποκλειστικώς  χειμαζουσών Κοινοτήτων όπως π.χ. της Πίνδου, του Ασπροποτάμου κ.λ.π.7.       Την μη ύπαρξη χρεών από μέρους όλων των Κοινοτήτων εν αντιθέσει με την πλειοψηφία  των Καποδστριακών Δήμων.                                       

   Συμφωνούμε

Στην σύσταση  ενός συντονιστικού οργάνου µε κύριο στόχο την διατήρηση της Ανεξαρτησίας των Κοιvοτήτων, όσων εξ αυτών το επιθυμούν, και  την εξαίρεση τους από τις τάσεις διεύρυνσης του Καποδίστρια 2.

 

      Υπογράφουν:    
  Κοινότητα Νομός Εκπρόσωποι  
1 Αβδέλλας Γρεβενών Kωνlvoς Φούντας Πρόεδρος
2 Αετομηλίτσσς Ιωαννίνων Χρήστος Νιτσιάκος Πρόεδρος
3 Αν. Αργιθέας Καρδίταας Γεώργιος Αργυρός Πρόεδρος
4 Ανάβρας Μαγνησίας Δημήτριος Τσουκαλάς Πρό!:δΡος
5 Appένwv Καστοριός Δημήτριος Μπάμπουλης Πρόεδρος
6 Ασπροτππάμου   Δημήτριος Boυρλiτσης Πρόεδρος
    Τρικάλων Χρήστος Τελειώνης Αντιπρόεδρος
    Δημήτριος Τύμπας Κοιν. Σύμβουλος
     

Δήμας Γιάvvης

Koιv. Σύβouλoς
7 Βαθυπέδου Ιωαννίνων Παvαγιώτης Bασιλεioυ Πρόεδρος
8 Βοβο6σας Ιωαννίνων Στέφαvoς Βασιώτης Πρόεδρος
9 Δίστρατο Ιωαννίνων Κων/Vος Παγανιάς Πρόεδρος
1Ο  Θεοδωριάνωv Άρτας Kωv/νoς Κωστούλας Πρόεδρος
11 Καλλαρρυτών Ιωαννίνων Χρήστος Κοταρέλας Πρόεδρος
12   Καρυάς Λάρισας Avτώνιος Δασσιος Πρόεδρος
13  Κpυσταλλοπηγής          Φλώριvας Αλέξανδρος Τρασσιάς Πρόεδρος
14   Ματσουκίου Ιωαννίνων Αλκιβιάδης Λάvrαβoς Πρόεδρος
    Παντελής Νάκας Κοιν. Σύμβουλος
15  Μελισσουργών Άρτας Ιωάννης Μποχώτης Πρόεδρος
16  Μεσολουρίου Γρεβενών Νικόλαος Μιχούλας Πρόεδρος
17 Μηλέας Ιωαννίνων Δημrjτριος Δημουλάς Αντιπρόεδρος
18 Μυροφύλ/ou   Γεώργιος Pάπτης Πρόεδρος
    Τρικάλων Ευάγγελος Αλέκος Αντιπρόεδρος
    Λάμπρος Μπάλλας Καιν. Σύμβουλος
      Kων!vα Mερεvτίτη - Παπαδoπoύλoυ Kcιιν. Σύμβουλος
19 Νεράιδας   Ηλίας Αραγεώργος Πρόεδρος
    Τρικάλων Βασίλειος Mαντέλος Αντιπρόεδρος
    Απόσολος  Τζακας Koιv. Σύμβουλος
      Γεώργιος Χovδρός Koιv. Σύμβουλος
20 Νυμφαίου Φλώρινας Γεώργιος Μπouτάρης Πρόεδρος
21 Παυλιανής Φθιώτιδας Δημήτριος Τελώνης Πρόεδρος
22 Πέρδικας

Θεσπρωτίας       Δημήτριος Πάκος

Πρόεδρος
23 Περιβολίου Γρεβενών

Απόστολος Ζιόμπορας

Πρόεδρος
24 Σμίξης Γρεβενών Ιωάννης Νασίκας Πρόεδρος
25 Σουλίου Θεσπρωτίας          Ευάγγελος Οικσvόμου Πρόεδρος
26 Συρράκου Ιωαννίνων Ιωάvνης Αργύρης Πρόεδρος
    Χρήστος Σκαμέλος Κoιv.Σύμβουλος
27 Tpικεpiou Μαγνησίας Νικόλαος Φουρτούνας Πρόεδρος
28 Τσαρίτσανης Λάρισας Νικόλαος Τσιμπόλης Πρόεδρρς
29 Τυμφρησroύ Φθιώτιδας Νικόλαος Μηλιωρίτσας Πρόεδρος

 

Εκτύπωση

Εθνικό Πάρκο ..."Ιωαννίνων"

on .

Υπογράφτηκε από τα συναρμόδια υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση της περιοχής των Τζουμέρκων ως Εθνικού Πάρκου. Το σχέδιο Π.Δ. θα διαβιβαστεί στο ΣτΕ για επεξεργασία, αφού ελεγθεί από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Η διαδικασία αυτή θα πάρει περίπου δυο μήνες.

ablaki_17.jpg
Κι όμως. Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων το αφήνει ...απροστάτευτο

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επιτρέπει τη δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών στα ποτάμια του Εθνικού Πάρκου, για χάρη των εταιρειών, αφού η πλειοψηφία αυτών έχει ενταχθεί, σκόπιμα, στην χαμηλότερη ζώνη προστασίας (Ζώνη ΙΙΙ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ποτάμια των Θεοδωριάνων, όπου αποτελούν το όριο ανάμεσα στις δυο ζώνες, αλλά έχουν ενταχθεί στη ζώνη ΙΙΙ και επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία φραγμάτων και μικρών υδροηλεκτρικών. Απ' την άλλη απαγορεύει την εγκατάσταση μικρών "δραστηριοτήτων στο χιόνι" στην περιοχή των Θεοδωριάνων.Επί της ουσίας η έδρα του Εθνικού Πάρκου ορίστηκε και με ...βούλα πλέον η πόλη των Ιωαννίνων, παρά τις σοβαρές ενστάσεις που εκφράστηκαν από φορείς των Τζουμέρκων, μεταξύ αυτών και του συλλόγου μας ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ, που ήθελαν την έδρα σε κάποιον από τους ΟΤΑ των Τζουμέρκων. Oi εκ των υστέρων "λεονταρισμοί" των τοπικών μας αρχόντων και το κάλεσμα σε αγώνα, που ποτέ δεν ξεκίνησε , δεν έφεραν αποτέλεσμα αφού ...έμειναν μόνο στα λόγια. Δυστυχώς άλλη μια ευκαιρία για τα Τζουμέρκα χάθηκε.

Σύμφωνα με το σχέδιο οι εταιρίες που θα κατασκευάζουν και θα λειτουργούν υδροηλεκτρικό φράγμα εντός του Εθνικού Πάρκου θα καταβάλλουν τέλος 1%επί των ακαθαρίστων εσόδων στο Φορέα Διαχείρισης, αυτόν που θα έχει έδρα τα ...Γιάννενα. Οπότε, όσο περισσσότερα φράγματα τόσο περισσότερα έσοδα. Καταλαβαίνουμε όλοι μας τι πρόκειται να γίνει, αφού επίκειται νέα επιδρομή των εταιρειών.

Ο κ. Καλογιάννης και το ΥΠΕΧΩΔΕ χαρακτήρισαν τη θεσμοθέτηση της περιοχής των Τζουμέρκων ως Εθνικό Πάρκο σαν σημαντικό θεσμικό εργαλείο για την ήπια ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Εμείς πέρα από τις αρχικές μας επιφυλάξεις , ενστάσεις και προτάσεις που πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων, είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι ο θεσμός του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων είναι κομμένος και ραμμένος στα συμφέροντα της πόλης των Ιωαννίνων και των κατασκευαστικών εταιρειών, που εδώ και κάμποσα χρόνια έχουν επιδράμει στα ποτάμια και στα φαράγγια μας με σκοπό τη φραγματοποίησή τους και το κέρδος.

Φοβόμαστε ότι σε λίγο θα βρεθούμε αντιμέτωποι, όχι με τις ιδιωτικές εταιρείες κατασκευής υδροηλεκτρικών στα ποτάμια των Τζουμέρκων, αλλά με τις ίδιες τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, που προβλέπουν τέτοιες επεμβάσεις. Ενός θεσμού που ακριβώς αυτά ήρθε να προστατέψει. Τα βουνά μας, τα δάση μας, τα ποτάμια μας, το φυσικό μας πλούτο.

Δηλώνουμε παρόντες έτοιμοι για νέους αγώνες.

Στεργιούλης Δημήτρης

Εκτύπωση

Χειμωνιάτικο ...το Πάσχα

on .

Χειμωνιάτικες μέρες περίμεναν τους συγχωριανούς και τους επισκέπτες του χωριού μας, που διάλεξαν να περάσουν στα στα Θεοδώριανα τις μέρες του Πάσχα. Χιονόνερο έπεφτε όλη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, ενώ φρέσκο χιόνι είχε καλύψει την Κωστηλάτα. Χαρακτηριστικό ότι η περιφορά του Επιταφίου έγινε κάτω από χιονόνερο.

 
 Περιφορά του Επιταφίου κάτω από χιονόνερο.(φωτό: Δ. Στεργιούλης)

Ο ίδιος καιρός μας περίμενε και το Μεγάλο Σάββατο. Το κρύο τσουχτερό θυμιζε περισσσότερο...Χριστούγεννα. Το θερμόμετρο την ημέρα δεν ξεπέρασε τους 5  βαθμούς! 

Την ημέρα του Πάσχα τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα καθώς ο ήλιος έκανε την εμφάνισή του, φέρνοντας το μήνυμα της άνοιξης

Παρά τον άσχημο καιρό, μαθημένα άλλωστε τα βουνά απ' τα χιόνια, πολλοί ήταν οι συγχωριανοί που επισκέφτηκαν το χωριό. Συνόδεψαν με κατάνυξη την Περιφορά του Επιταφίου και έψαλλαν όλοι μαζί στην αυλή της εκκλησίας το "Χριστός Ανέστη". Ιδίως το βράδυ της Ανάστασης η εκκλησία ήταν γεμάτη από κόσμο.

Λυπηρό φαινόμενο ότι οι περισσότεροι χωριανοί , που ανέβηκαν στο χωριό, ηρθαν από την Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας, ενώ οι συγχωριανοί που ανέβηκαν από την Άρτα ήταν ελάχιστοι.

Είπαμε το χωριό μας μας χρειάζεται όλες τις εποχές και όχι μόνο το καλοκαίρι για ...κριτική και ...παχιές κουβέντες στην πλατεία.

Για να δείτε φωτογραφίες από το Πάσχα Κλικ  ΕΔΩ