Menu

H δική μας απάντηση.

      Μετά τις εξελίξεις σχετικά με τη σύσταση του Φορέα Διαχέιρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων και τις απαντήσεις του πρώην υφυπουργού κ. Καλογιάννη καθώς και της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρίας Τζουμέρκων (ΙΛΕΤ), σε προηγούμενο κοινό Δελτίο Τύπου(22-10-09) των τριών συλλόγων μας (Προστασίας Αράχθου, Θεοδωριανιτών Άρτας ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ και Προστασίας Φυσικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς Ματσουκίου), αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε με ένα νέο Δελτίο Τύπου, αντικρούοντας με επιχειρήματα τα όσα αναφέρονταν στις παραπάνω απαντήσεις και βέβαια εμμένοντας στην άποψή μας, ότι όσα αναφέρουμε πρέπει ν'αξιολογηθούν και να διορθωθούν από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

                                                                                    Ιωάννινα, 30-10-2009

Δελτίο Τύπου 

 του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου, του Συλλόγου Θεοδωριανιτών Άρτας «οι Ορεινοί» και του Συλλόγου Προστασίας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ματσουκίου

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ

Απάντηση στo πρόσφατο σχετικό Δελτίο Τύπου του πρώην Υφ. Σ. Καλογιάννη και στο Δελτίο Τύπου της ΙΛΕΤ.      

       Το από 22/10/2009 Δελτίο τύπου των 3 συλλόγων μας για την σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων προκάλεσε ιδιαίτερα επιθετικές απαντήσεις – κυρίως σε βάρος του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου – τόσο του πρώην Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννη ο οποίος δεν απάντησε στο κύριο θέμα του Δελτίου Τύπου, όσο και της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρίας Τζουμέρκων (ΙΛΕΤ). Επί των απαντήσεων έχουμε να επισημάνουμε τα εξής :

1.      Για τη χρηματοδότηση και λειτουργία των φορέων διαχείρισης στις προστατευόμενες περιοχές, στην οποία αναφέρεται ο κ. Καλογιάννης, αντί να χρησιμοποιήσουμε πρόσφατα παραδείγματα από τους Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων στη γειτονιά μας (εργαζόμενοι απλήρωτοι για μεγάλη περίοδο στο Εθν. Πάρκου Β. Πίνδου, παραιτήσεις Προέδρου και μελών του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού), παραθέτουμε την σχετικά πρόσφατη διαπίστωση του Πανελληνίου Δικτύου Περιβαλλ. Οργανώσεων «… Ο θεσμός των Φορέων Διαχείρισης, θετικός κατ’ αρχήν, πάσχει όχι μόνο από την έλλειψη ειδικής νομοθεσίας αλλά και από την υποχρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, την έλλειψη αρμοδιοτήτων, μέσων και προσωπικού, ιδίως φυλάκων με δικαιώματα ανακριτικού υπαλλήλου … Η απορροφητικότητα των περιβαλλοντικών κονδυλίων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης είναι από τις χαμηλότερες …» (Απόφαση 20ου Συνεδρίου ΠΑΝΔΟΙΚΟ, Σέρρες 24-26/10/2008).

2.      Τη θεσμοθέτηση καθεστώτος προστασίας στην περιοχή των Τζουμέρκων ζήτησε ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου από την ίδρυσή του το 1997, πολύ πριν εκδηλωθεί η οποιαδήποτε πρωτοβουλία του κ. Καλογιάννη. Φυσικά, ο κ. Καλογιάννης πιστώνεται με την προώθηση του θέματος, χρεώνεται όμως με διαδοχικές υπαναχωρήσεις τόσο στα όρια των ζωνών προστασίας όσο και στις ρυθμίσεις για το περιεχόμενό τους γεγονός που προέβαλαν και άσκησαν κριτική και οι τρείς Περιβαλλοντικοί Σύλλογοί μας.

3.      Αυτές τις υπαναχωρήσεις οι τρείς σύλλογοί μας, δεν σταμάτησαν να κριτικάρουν δημόσια, παράλληλα φυσικά με την συμμετοχή στη διαβούλευση και τη στήριξη της πρωτοβουλίας, γεγονός που εξηγεί την επίμονη προσπάθεια να αποκλειστεί πάση θυσία η ενοχλητική φωνή τους. Στο προκαταρκτικό στάδιο της στελέχωσης του Φορέα ως λύση επιλέχθηκε η πρόσκληση από το Υπουργείο σε οργανώσεις προστασίας φώκιας και άλλες οργανώσεις χωρίς τοπική αναφορά, στο τελικό προκρίθηκε η επιλογή εκπροσώπου της ΙΛΕΤ, το έργο της οποίας μπορεί να είναι αξιόλογο σε άλλους τομείς αλλά, όπως φανερώνει ο τίτλος της, οι σκοποί της, αλλά και το δελτίο τύπου της, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί περιβαλλοντική οργάνωση. Το άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος ίδρυσης του Πάρκου Τζουμέρκων, ΦΕΚ49/Α/ 409/12-2-2009 άρθρο 5 παρ. ιι, είναι σαφές. Προβλέπει  ρητά «…Έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής οργάνωσης (Μ.Κ.Ο) με τον αναπληρωτή του, που το καταστατικό της αναφέρει μεταξύ των σκοπών της την προστασία του περιβάλλοντος και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον Μ.Κ.Ο με δράση στην περιοχή…» Ο πρώην Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ όφειλε να αποδεχθεί την πρόταση μας.

4.      Η πρόταση των τριών ενεργών περιβαλλοντικών οργανώσεων των νομών Ιωαννίνων και Άρτας στην περιοχή, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, δεν έγινε με λογικές «ιδιοκτησίας» της προστασίας του περιβάλλοντος ούτε και επιβράβευσης των αγώνων μας αλλά ως δικλείδα ασφαλείας για το μέλλον. Δεν θεωρούμε τη συμμετοχή των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Δ.Σ. του Φορέα αυτοσκοπό αλλά εγγύηση για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών. 

5.      Με το κριτήριο αυτό διερωτώμαστε, πώς είναι δυνατό η σύνθεση του Δ.Σ. του Φορέα να ανακοινώνεται στα ΜΜΕ των Ιωαννίνων στις 2/10 (δύο ημέρες πρίν τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές) και το Δ.Σ. να φέρεται πως έχει συνεδριάσει και έχει αποστείλει έγγραφο αναφορικά με τους κανονισμούς του Φορέα στο ΥΠΕΧΩΔΕ ήδη στις 24/9; Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 2742/1999 ο Φορέας καταρτίζει τους κανονισμούς λειτουργίας του, και τους υποβάλει για έγκριση στο ΠΕΧΩΔΕ. Πότε πρόλαβε να τους καταρτίσει μέσα σε 8 ημέρες από τον ορισμό του (16/9), και τι είδους συμμετοχή είχε ο «εκπρόσωπος» των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο ΔΣ σε αυτή την διαδικασία; Ο πρώην Υφυπουργός υπέγραψε τους 4 κανονισμούς λειτουργίας του Φορέα μία ημέρα αργότερα. Πότε πρόλαβε να τους ελέγξει; Ελπίζουμε τουλάχιστον οι 22 θέσεις εργασίας, τις οποίες προβλέπει ο Κανονισμός λειτουργίας των Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα, να μην έχουν γίνει αντικείμενο προεκλογικών υποσχέσεων και διαπραγματεύσεων.

6.      Οι επιφυλάξεις μας πέρα από την αδιαφανή διαδικασία που ακολουθήθηκε λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές και πέρα από την μη εκπροσώπηση των περιβαλλοντικών οργανώσεων, επεκτείνονται και σε άλλες εκπροσωπήσεις στην σύνθεση του ΔΣ του φορέα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4α και 4γ του νόμου 2742/1999 το πρόσωπο που ορίζεται ως Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα είναι πρόσωπο «…με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος…». Η μόνη «εμπειρία» του ορισθέντος Προέδρου (Δήμαρχος Αγνάντων), σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος που είναι γνωστή, είναι το γεγονός ότι είναι ο μόνος Δήμαρχος της περιοχής που δεν έχει τοποθετηθεί αρνητικά στο φράγμα του Αγίου Νικολάου που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο Πάρκο και στην περιοχή.

7.      Τα παραπάνω μας προβληματίζουν και μας κάνουν να αμφιβάλλουμε, κατά πόσο υπηρετείται ο σκοπός της ανάδειξης, προστασίας και ανάπτυξης της περιοχής μας. Επιμένουμε ότι πρέπει να αξιολογηθούν και να διορθωθούν από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.