Γενική Συνέλευση των “Ορεινών”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ»

Το Δ.Σ. του συλλόγου «ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ» καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 10 Αυγούστου στις 11:30 π.μ. στο Δημοτικό σχολείο Θεοδωριάνων με θέμα:

Τροποποίηση καταστατικού του συλλόγου και επικαιροποίησή του σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν δεν υπάρξει η απαραίτητη πλειοψηφία η Συνέλευση θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο 17 Αυγούστου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος η παρουσία των μελών του συλλόγου στη Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη, αφού για να γίνει η τροποποίηση απαιτείται το 50% +1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών  του συλλόγου ακόμα και στην επαναληπτική συνέλευση.

Το Δ.Σ του συλλόγου

Exit mobile version