Φωτογραφίες: Πρωτοχρονιά 2017

Φωτογραφίες του Δημήτρη Στεργιούλη από την Πρωτοχρονιά του 2017.

Exit mobile version