Φωτογραφίες από το πανηγύρι. Αύγουστος 2015.

Φωτογραφίες: Δημήτρης Στεργιούλης

Exit mobile version