Skip to content
Menu

Επιτυχημένη η ημερίδα για την ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών των Θεοδωριάνων.

Με επιτυχία έγινε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, η παρουσίαση του έργου:

«Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών – υποαλπικών λιβαδιών Θεοδωριάνων Άρτας».

 

Το έργο υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών Συστημάτων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και είχε ως αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος για την ορθολογική διαχείριση του ορεινού – υπαλπικού λιβαδιού Θεοδωριάνων Άρτας.

 Το ορεινό – υποαλπικό λιβάδι της Κωστηλάτας εκτείνεται σε υψόμετρο από 1.400 έως 2.393 μ. και βρίσκεται 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Άρτας, στην οροσειρά των Τζουμέρκων.Το λιβάδι διαχειρίζεται ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης Συνιδιοκτησίας Ακίνητου Θεοδωριάνων Άρτας και τα έσοδα διατίθενται για κοινωφελή έργα και φιλανθρωπίες.

Η κτηνοτροφία αποτελούσε ανέκαθεν σημαντικό πυλώνα της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής και ασκείται κατά το εκτατικό – ποιμενικό μετακινούμενο σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι κτηνοτρόφοι μετακινούν τα ποίμνιά τους στο λιβάδι της Κωστηλάτας τη χρονική περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου κάθε χρόνο.

Το λιβάδι αποτελεί πολύτιμο φυσικό πόρο που προσφέρει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας για την παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων. Όμως, η ανεξέλεγκτη βόσκηση των προηγούμενων ετών έχει οδηγήσει στην αύξηση του κινδύνου υποβάθμισης τμημάτων του λιβαδιού επιφέροντας υψηλό κίνδυνο εμφάνισης δυσμενών συνεπειών στην κτηνοτροφία αλλά και στο περιβάλλον γενικότερα.

Για την αποφυγή των δυσμενών αυτών συνεπειών, το έργο καταγράφει όλους τους κρίσιμους παράγοντες που επιδρούν στη διαχείριση του λιβαδιού αξιολογώντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες και εφαρμόζει τη σύγχρονη λιβαδοπονική έρευνα σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση του λιβαδιού για την παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων.

Την έναρξη της παρουσίασης έκανε ο κ. Σωτήρης Κανδρέλης, καθηγητής του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος. Μίλησε γενικά για τους ελληνικούς βοσκότοπους, την ορθολογική τους διαχείριση και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αειφορία των λιβαδιών.

Εξήγησε την μεθοδολογία και τα στάδια του έργου που περιελάμβαναν: Συλλογή δειγμάτων του εδάφους, Παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, Ανάπτυξη εφαρμογών και Ενημέρωση κτηνοτρόφων.

Στη συνέχεια ο συγχωριανός μας κ. Χαράλαμπος Κουτσούκης, Τεχνολόγος Γεωπονίας M.Sc παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα,  κάνοντας μια αναφορά στο είδος των χορτολιβαδικών εκτάσεων της χώρας σε σχέση με την ποιότητα της παραγωγής των ζώων.

Περιέγραψε την περιοχή έρευνας, όπου η ομάδα εγκατέστησε τρεις μετεωρολογικούς σταθμούς για την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών της περιοχής, κάνοντας ταυτόχρονα εδαφολογική ανάλυση καθώς επίσης και περισυλλογή, αναγνώριση και έρευνα της χλωρίδας της περιοχής (βρέθηκαν συνολικά 97 είδη φυτών).

Την παρουσίαση έκλεισε ο κ. Χρήστος Ρούκος, Διδάκτωρ Γεωπονίας M.Sc PhD ο οποίος ανέλυσε τα στάδια του έργου, τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και τα εδαφολογικά αποτελέσματα. Εξήγησε ότι για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και για να ελεγχθεί η βοσκοϊκανότητα των λιβαδιών, η θρεπτική αξία τους και ο χρόνος που πρέπει να παραμένουν τα ζώα σ’ αυτόν, τοποθετήθηκαν GPS σε πολλά ζώα (πρόβατα).

Την ημερίδα παρακολούθησαν φοιτητές, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Θεοδωριάνων και άλλων φορέων του χωριού, κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Άρτας και των Θεοδωριάνων. Η επιτυχημένη εκδήλωση έκλεισε με πολλές ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ