Skip to content
Menu

Ο αγώνας για τον Άραχθο συνεχίζεται…

Ανοιχτή επιστολή-υπόμνημα προς τον υπουργό Ανάπτυξης και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος απευθύνουν από κοινού η Πανηπειρωτική Συνπμοσπονδία Ελλάδας, η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών και ο σύλλογος Προστασίας Αράχθου, καλώντας τους υπουργούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βάλουν τέρμα στα νέα σχέδια της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ για φραγματοποίηση του Αράχθου.

 Sample Image

 Ολόκληρο το κείμενο είναι το εξής:

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑNΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδιας Ελλάδος 
Της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών 
Του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου
ΠΡΟΣ:
  1. Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χ. Φώλια
 2. Υφυπoυpy6 ΠΕΧΩΔΕ κ. Σ. Καλογιάννη
   Το Εγχείρημα κατασκευής  του πολυσυζητημένου υδροηλεκτρικού έργου (Υ.Η.Ε.) Αγ. Νικολάου στη Δαφνωτή του Νομού Άρτας και στο μέσον του ρου του Αράχθου που διήρκησε επί 10 και πλέον χρόνια αποτέλεσε έως τώρα απειλή για την τοπική κοινωνία και ευρύτερα, αναστέλλοντας παράλληλα δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.
    Ήδη από ετών είχαν καταστεί αντιληπτές καταστροφικές συνέπειες της κατασκευής του Υ .Η.Ε. και της μετατροπής του πoτάμιoυ συστήματος σε λιμναίου, ώστε τόσο η τοπική κοινωνία, αλλά και οι απόδημοι μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανα συλλογικών  φορέων, Δήμων και Νομαρχιακών Συμβουλίων κυρίως  Iωαννίνων και Άρτας, ομόθυμα να αντιδράσει και να σταθεί αρνητικά στην κατασκευή του έργου αυτού, αποτέλεσμα της οποίας, με τεκμαιριoμένες αιτιάσεις, να ακυρωθεί από το Συμβοuλιο της Επικρατείας, η άδεια της Μηχανικής Α.Ε. προ μηνών.
   Με βάση την οριστική και αμετάκλητη απόφαση του Σ. Τ .Ε. άρχισαν επενδυτικές και ποικίλης μορφής δραστηριότητες στα πλαίσια της διατήρησης των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Έτσι η Νομαρχιακή Αρχή των lωαννίνων διέθεσε κονδύλια συντήρησης και ανάδειξης της ιστορικής γέφυρας της Πλάκας, η Τ.Ε.Δ.Κ. για την αποκατάσταση του κτιρίου του παλαιού τελωνίου της Πλάκας, ενώ κάτοικοι της περιοχής ασχολούμενοι με ποτάμιες δραστηριότητες, ανήγειραν διάφορα κτίσματα και ξενώνες προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής. Παράλληλα διανοίχτηκαν ποτάμια μονοπάτια, αναπτύχθηκαν δραστηριότητες αναψυχής διαμορφώθηκαν χώροι εκδηλώσεων και γενικότερα άρχισε να εμφανίζεται κίνηση προσέλκυσης και παραμονής νέων κατοiκων, κίνηση η οποία είμαστε βέβαιοι πως θα ενταθεί αν εκλείψει εντελώς ο κίνδυνος κατασκευής τou φράγματος.
   Αυτονόητα θεωρούμε ως βέβαιο, πως η αναπτυξιακή πορεία του τόπου εκεί, θα ενισχυθεί περαιτέρω σημαντικά εάν, η περιοχή ακόμα περιλαμβάνονταν εντός της περιμέτρου, σε ζώνη προστασίας, του υπό δημιουργία πάρκου Τζουμέρκων, επιστέγασμα και του ενδιαφέροντος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και η οποία εξαιρέθηκε, λόγω ακριβώς του ενδεχομένου της κατασκευής του εν λόγω Υ.Η.Ε.
   Ωστόσο με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε στις αρχές του καλοκαιριού, ότι η εταιρεία Μηχανική Α.Ε. έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση στη Ρ.Α.Ε., με προσχηματικά τρικ, για να λάβει άδεια για το ίδιο έργο. Καταγγείλαμε την ενέργεια αυτή, ως απαράδεκτη και άκρως προκλητική. Και τούτο γιατί δεν αντιστρατεύεται μόνο στην ομόθυμη βούληση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και την ανάλογη έκφραση των θεσμοθετημένων της οργάνων, της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλά ακυρώνει τις σχετικές επενδύσεις και δραστηριότητες ανάπτυξης,όπως και την τελεσίδικη απόφαση και αυτού ακόμη του ανώτατου αρμόδιου οργάνου της Πολιτείας δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας.
   Προς τούτο ζητήσαμε πρόσφατα από τη Ρ .Α.Ε. να μην κάνει δεκτό και να απορρίψει άμεσα το αίτημα της εταιρείας πράγμα για το οποίο, η Ρ.Α.Ε., δεν έχει ακόμη προβεί δηλαδή στο αυτονόητο, εικάζοντας ότι αναζητεί τρόπους παράκαμψης των ανωτέρω και τελικά αδειοδότησης του έργου. Αλλά για μας το ζήτημα επειδή δεν είναι απλώς διαδικαστικό, αλλά άπτεται βασικών κανόνων και αρχών ευνομούμενης πολιτείας. άρα και άκρως πολιτικό, ζητάμε από τον αρμόδιο Υπουργό να δώσει ένα τέλος σαυτή την διαδικασία, η οποία στην καλύτερη περίπτωση κρατά σε ομηρία μια ολόκληρη περιοχή και αναστέλλει προσπάθειες που ήδη άρχισαν για μια βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

  Για το Δ.Σ. της Π.Σ.Ε.      Για το σύλλογο Προστασίας Αράχθου                        Για την Ομοσπονδία Τζουμέρκων

      ο πρόεδρος                                       ο πρόεδρος                                                                        ο πρόεδρος

  Κώστας Αλεξίου                                  Νίκος Μάνθος                                                                   Χρήστος Λαναράς
 

                             
  

 

.