Skip to content
Menu

Απάντησε ο υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Απάντησε  ο υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Καλογιάννης  στη σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Γιάννης Μπανιάς. Η ερώτηση αφορούσε το μικρό υδροηλεκτρικό της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ στα Θεοδώριανα και τους περιβαλλοντικούς όρους που δεν τηρεί.

Sample Image

 

  

Ολόκληρο το έγγραφο της απάντησης είναι το εξής: 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ   ΕΡΓΩΝ

                                                                         ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                                

         Αθήνα 25-08-2008

          Αρ. Πρωτ.3233Β                                                                                                 

                ΓΡΑΦΕIΟ                                                                                                            

   ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 
Υπεύθυνος Ε. Γιαννουλάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αµαλιάδος 17 – Λµπιελόκηποι 11523 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210  6400015F ΑΧ: 210 6429137
E-mail: vouli@gryp.minerv.gr                                                      Πρός
                                                                      Την Βουλή των Ελλήνων Δι/Voη Κοινοβ/κού Ελέγχου                
                                                                                                 Τμήμα Ερωτήσεων .
                                                                                          Κοιν. 1. Βουλευτή  Κ. Γ. Mπανιά
 
 

                Θέμα:      « Περιβαλλοντικοί όροι Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 4,10 ΜW στην κοινότητα Θεοδωριανών Άρτας της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α,Ε. »). 

 Σχετ.             Η  με αρ. πρωτ. 2975/1-8-08 Ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Μπανιά

Για το παραπάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με, σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου (Δ/νση Υδάτων) στις 8 Αυγούστου η εν λόγω αρμόδια Δ/νση προέβηκε σε αυτοψία στο μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΥΗΣ) κατά τnv οποία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

           Ανάντη του φράγματος του Υ,Η.Σ. και στην συμβολή των ρεμάτων «Μουζάκι» και «Άσπρη Γκούρα) η κοίτη είναι γεμάτη από φερτά υλικά, πέτρες κ.λ.π. Τα φερτά υλικά έχουν εναποθετηθεΙ εκεί εξαιτίας τόσο της ροής των ρεμάτων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και λόγω των έργων που εκτελεί η Διεύθυνση Δασών Άρτας (κατασκευή αναβαθμών συγκράτησης φερτών υλικών ) κατά μήκος της ανάντη κοίτης του ρέματος «Μουζάκι» τα οποία και βρίσκονται σε εξέλιξη.

          Από 20 lουλίου 2008 ο Υ,Η.Σ, δεν λειτουργεί και δεν γίνεται καμία εκμετάλλευση των υδάτων. Η φαινομενικά μικρή οικολογική παροχή που υπάρχει, οφείλεται στην παρατεταμένη ανομβρία και στους αναβαθμούς.

     Ο ιχθυόδρομος (ιχθυόσκαλα). που έχει κατασκευαστεί στο φράγμα του Υ,Η.Σ. και βοηθά στην ανεμπόδιστη  επικοινωνία  των ψαριών με τα ανάντη και κατάντη του φράγματος έχει γεμίσει με φερτά  υλικά πράγμα που τον καθιστά άνευ χρησιμότητας και έτσι δεν γίνεται καμιά επικοινωνία.                         

              Σε συνέχεια, των παραπάνω η Υπηρεσία θα καλέσει άµεσα τους υπεύθυνους του Υ.Η.Σ. σε απολογία, στους οποίους και θα επισηµάνει τα φαινόµενα που παρατηρήθηκαν κατά την αυτοψία. Αν συντρέχουν λόγοι παράβασης των όρων της άδειας χρήσης, και αν δεν αποκατασταθούν τα αίτια του προβλήµατος εντός του χρονικού διαστήµατος που θα τεθεί αρµοδίως, η Υπηρεσία Θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων στην παραπάνω Εταιρεία, και την λήψη άλλων µέτρων που προβλέπονται από τον Νόµο καιτουςόρουςάδειαςχρήσης                                                                                                                                            

                                                                                        Ο Υφυπουργός 

                                                                                   Σταύρος Ελ. Καλογιάννης   
 

Σχόλιο:

          Η μισή αλήθεια «κρύβεται» στην απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος σχετικά με τις παραβιάσεις Περιβαλλοντικών Όρων του υδροηλεκτρικού της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ στα Θεοδώριανα.

          Διαπιστώθηκε ότι ο ιχθυόδρομος δεν λειτουργεί, γεγονός που συνιστά παραβαση.

         Όμως για την οικολογική παροχή (200 lt/sec), που δεν αφήνεται στην κοίτη με αποτέλεσμα το στέρεμα του ποταμού, την ημέρα της αυτοψίας ο υδροηλεκτρικός σταθμός, όπως αναφέρεται, δεν λειτουργούσε. Άρα ολόκληρη η παροχή νερού διοχετευόταν στην κοίτη, με αποτέλεσμα το ελεγκτικό κλιμάκιο να μην μπορέσει να διαπιστώσει το μέγεθος του προβλήματος. Κι αυτό γιατί μόλις κατατέθηκε η σχετική ερώτηση στη Βουλή, η εταιρεία σταμάτησε την λειτουργία του έργου. Γνωστή τακτική που εφαρμόστηκε και σε προηγούμενες καταγγελίες μας.

         Για την μικρή οικολογική παροχή, που ωστόσο διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, που ούτως ή άλλως συνιστά και αυτή παράβαση, σίγουρα δεν φταίνε οι αναβαθμοί που κατασκεύασε η  Δ/νση   Δασών για την συγκράτηση των φερτών υλικών. Κι αυτό γιατί δεν εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του νερού, αλλά κυρίως γιατί διαφαίνεται, ότι  η χωροθέτηση των δύο αυτών αναβαθμών του Δασαρχείου, λίγα μόλις μέτρα(!) πάνω από το φράγμα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και πεντακόσια μέτρα κάτω(!) από τον οικισμό, δεν έγιναν για να προστατέψουν το χωριό από ενδεχόμενη κατολίσθηση, αλλά για να προστατέψουν το φράγμα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ από τις φερτές ύλες.
        Σημειωτέον ότι αυτοί οι αναβαθμοί αρχικά είχαν σχεδιαστεί και χωροθετηθεί  δυόμισι χιλιόμετρα ψηλότερα στην κοίτη του ποταμού, εκεί που πράγματι υπήρχε το πρόβλημα.
      Περιμένοντας τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στην εταιρεία, δεν μας ενδιαφέρει για ποιους λόγους παραβιάζονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τηρηθούν κατά γράμμα όπως αναφέρονται στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και στην άδεια λειτουργίας του έργου, καθώς επίσης  και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας και της Δ/νσης Δασών Άρτας, να ελέγχουν την εφαρμογή τους, όπως είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Όχι να «ξυπνάνε» μόνο όταν γίνεται κάποια καταγγελία και μετά να «κλείνουν» ξανά τα μάτια.                                                                                              
 
 
Στεργιούλης Δημήτρης                                                                                            
Πρόεδρος των «ΟΡΕΙΝΩΝ»