Skip to content
Menu

Πάλι η ΜΗΧΑΝΙΚΗ για τον Άραχθο.

Νέα αίτηση  έχει καταθέσει, όπως μας ενημερώνει με σχετικό Δελτίο Τύπου ο σύλλογος Προστασίας Αράχθου, η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ για νέο φράγμα και υδροηλεκτρικό της ίδιας ισχύος στον Άγιο Νικόλαο στον Άραχθο.
 Sample Image

Φαίνεται είναι πάγια τακτική των εταιρειών, όπως έχει κάνει και η ΤΕΡΝΑ στα Θεοδώριανα, μόλις ακυρώνεται με προσφυγή στο ΣτΕ ένα έργο, επανέρχονται αμέσως με νέες αιτήσεις για άδειες. Ίσως πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο θα κάμψουν τους αγώνες των Τζουμερκιωτών, κατά των συγκεκριμένων έργων. Όμως πρέπει να ξέρουν ότι το μέτωπο πλέον για την σωτηρία των ποταμιών και του φυσικού πλούτου των Τζουμέρκων είναι κοινό και δίνεται απ’ όλους τους Τζουμερκιώτικους φορείς. Πάντα θα μας βρίσκουν μπροστά τους ενωμένους και αποφασισμένους.

Ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ έχει ως εξής:

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ

Μιχ. Αγγέλου 18, 45 332  Ιωάννινα

Τηλ. 2651042852-98524

Φαξ. 2651098688                                                                                      Ιωάννινα, 14-7-2008

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την αίτηση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ για άδεια παραγωγήςΗλεκτρικής Ενέργειας και κατασκευή φράγματος-ΥH σταθμού στον Άγιο Νικόλαο Αγνάντων !   

          Ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με την προκλητική ενέργεια της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε. να καταθέσει «νέα»! αίτηση (Γ-03391/9/5/2008) για άδεια κατασκευής ΥΗ σταθμού στον Άγιο Νικόλαο Δαφνωτής που σύμφωνα με την αίτηση της έγινε τώρα Άγιος Νικόλαος Δήμου Αγνάντων !.  

          Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι είχε δοθεί στην ίδια εταιρία, άδεια (Ρ.Α.Ε., ΑΔ -00127) για την ίδια θέση, για ΥH της ίδιας ισχύος με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ6/Φ20.030/14234/28-9-2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από θετική γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε. και παρά τις τεκμηριωμένες τότε αντιρρήσεις μας. Η εν λόγω άδεια ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ οριστικά, μαζί με τη σχετική έγκριση περιβαλλοντικών όρων, από την 3858/2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα).   

          Το Δικαστήριο, χωρίς να χρειαστεί να εξετάσει τους λοιπούς λόγους ακύρωσης, τους οποίους είχαμε προβάλει, ακύρωσε όλες τις σχετικές με το συγκεκριμένο έργο διοικητικές πράξεις, επειδή έκρινε ότι δεν αιτιολογείται η αντίθεση του έργου με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου (ΥΑ 25301/25-6-2003 ΦΕΚ Β 1451/6-10-2003), το οποίο αναφέρει ότι «δεν συνιστάται η κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στα Τζουμέρκα (Καλαρ-ρύτικος, Άραχθος) για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας».      

      Με δεδομένο το συγκεκριμένο νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο, αποτελεί μεγάλη πρόκληση η υποβολή νέας αίτησης από την ενδιαφερόμενη εταιρία και η προσπάθεια καταστρατήγησης της απόφασης του ΣτΕ. Με απλά λόγια το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ακύρωσε όλες τις άδειες που δόθηκαν για το σχετικό έργο και επί πλέον ολόκληρη η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση και τα Νομαρχιακά Συμβούλια Ιωαννίνων και Άρτας ήταν ενάντια στο έργο το οποίο επιπρόσθετα δεν έχει μεγάλη ενεργειακή σημασία για την χώρα. Κατόπιν αυτού είναι εύλογο το ερώτημα: με τι επιχειρήματα και με τι στόχους υποβάλει εκ νέου αίτηση η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.;Για τους παραπάνω λόγους, πιστεύουμε ότι η Ρ.Α.Ε. οφείλει να προσαρμοστεί χωρίς καμία καθυστέρηση στο συγκεκριμένο νομολογιακό κεκτημένο και να απορρίψει ΑΜΕΣΑ την αίτηση της εταιρίας.

      Ο Σύλλογος καλεί τους κατοίκους της περιοχής, τους ΟΤΑ και τους συλλογικούς φορείς, τους φορείς των αποδήμων και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να είναι σε εγρήγορση και προσβλέπει στη συμπαράστασή τους στο πλαίσιο των γνωστών θέσεων μας για το συγκεκριμένο έργο. Ο Σύλλογος θα επανέλθει με κινητοποιήσεις στο προσεχές μέλλον στην περίπτωση που η ΡΑΕ παρά το αυτονόητο της υπόθεσης δώσει νέα άδεια στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.