Skip to content
Menu

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

    Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Υδροληψίας

 

 Sample Image

 

Με την 145026/10.01.2014 ΚΥΑ συστάθηκε το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας(ΕΜΣΥ). Το ΕΜΣΥ είναι ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο αναπτύσσεται και τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών

Στο ΕΜΣΥπροβλέπεται η υποχρεωτική εγγραφή όλων των σημείων υδροληψίας (αρδευτικών αυλάκων, αυλάκια νερόμυλων, υδρευτικών και αρδευτικών πηγών, γεωτρήσεων, πηγαδιών κ.α. ενεργών και ανενεργών) από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και ειδικότερα απογράφονται:

 

α) Νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη ισχύος της παραπάνω ΚΥΑ .
β) Σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμε­νες σχετικές διατάξεις.
γ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 20-12-2005 και η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ. 
δ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β).
ε) Όλα εν γένει τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.


Η εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. γίνεται αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να ακολουθήσει καμία νέα διαδικασία, στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας για τις περιπτώσεις α,β,γ
Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε μετέπειτα μεταβολή ή διόρθωση των στοιχείων κάθε εγγραφής. 

Για τις περιπτώσεις (δ) και (ε) όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι τις 15 Μαϊου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ, μέσω του δήμου τους, ενώ μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2015 υποχρεούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας. 

Σημειώνεται ότι η αίτηση για την εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. είναι πλήρως απλουστευμένη (υπεύθυνη δήλωση), χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών και κατατίθεται στο Δήμο για μας στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. 

Μετά την υποβολή της αίτησης η Διεύθυνση Υδάτων εκδίδει το πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ.

 

                                                    Παράταση της υποβολής δηλώσεων

  

Με την 145893/12.05.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση, δίδεται παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 (από 15 Μαΐου 2014, που ήταν η αρχική προθεσμία) για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

Επιπλέον, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού παρατείνεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015, από 30 Σεπτεμβρίου 2014 που ήταν η αρχική προθεσμία.

 

                                                        Τι σημαίνουν  απλά αυτά

Στο εξής όσοι κοινότητες, φορέις ή  φυσικά πρόσωπα δεν δηλώσουν στο Δήμο μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις υφιστάμενες χρήσεις νερού και δεν οριστούν τα ακριβή σημεία υδροληψίας για τη σύνταξη του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας και αν τελικά δεν αποσταλούν αυτά μέσω του Δήμου στη Δ/νση Υδάτων Ηπείρου καθώς και στο Τμήμα Υδροοικονομίας Άρτας, σημαίνει ότι δεν κάνουν χρήση νερού ή δεν ενδιαφέρονται, οπότε τα νερά μένουν αδέσμευτα και ελεύθερα. Έτσι, ο κάθε τρίτος ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να ζητήσει και να χρησιμοποιήσει τα νερά για δική του χρήση και εκμετάλλευση χωρίς καμία δέσμευση

 Άρα είναι επιτακτική ανάγκη η κατάθεση αιτήσεων στο Δήμο για ένταξη στο ΕΜΣΥ όλων των πηγών (αρδευτικών και ύδρευσης), των αρδευτικών αυλάκων, των αυλάκων που κινούν νερόμυλους κλπ, για να έχουμε στη συνέχεια  τη δυνατότητα για την έκδοση άδειας χρήσης.