Skip to content
Menu

Δηλώσεις του υποψήφιου Τοπικού Εκπροσώπου Θεοδωριάνων Διονύση Μητρογιάννη.

Μεγάλο πλήγμα για την Κοινότητά μας η απογραφή του έτους 2011, αφού στα Θεοδώριανα  απογράφτηκαν 219 κάτοικοι, ενώ στην προηγούμενη απογραφή του έτους 2001 απαριθμούσε 994 κατοίκους και ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε 6.925 κατοίκους που στην προηγούμενη απογραφή αριθμούσε πάνω από 10.000 κατοίκους. Για το λόγο αυτό στο εξής τα Θεοδώριανα θα εκπροσωπούνται  στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων από ένα Δημοτικό Σύμβουλο, ως πρώην Δημοτική Ενότητα (αυτόνομος ΟΤΑ πριν τον Καλλικράτη) και έναν Τοπικό Εκπρόσωπο  (πάρεδρο).

  Σε δυσχερή λοιπόν οικονομική θέση θα βρεθεί ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων και πολύ περισσότερο η Κοινότητα Θεοδωριάνων, η οποία απογραφικά πάτωσε, αφού όλες  οι κατανομές των πόρων  προς τους ΟΤΑ, Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι(ΚΑΠ ), λοιποί αυτοτελείς πόροι και έσοδα από το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ, από το Υπουργείο Εσωτερικών , γίνονται βάση της πραγματικής  απογραφής του πληθυσμού κάθε Ο.Τ.Α.  Δυστυχώς η πάλαι ποτέ κραταιά, ισχυρή και σεβαστή Κοινότητα Θεοδωριάνων έγινε…Συνοικισμός, αφού κανένας από τους διοικούντες δεν ασχολήθηκε με την απογραφή ,δεν ενημέρωσε τους δημότες για την σπουδαιότητα και τα οφέλη της απογραφής και δεν κινητοποίησε τους κατοίκους και να φαντασθεί κανείς ότι η απογραφή του έτους 2011 πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 10-5-2011 μέχρι 24-5-2011 ,δηλαδή σε 14 ολόκληρες μέρες. 

Με την υπ’ αριθμ.242/20-12-2011 απόφαση  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων που εγκρίθηκε  και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1495/20-6-2013 η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έγινε  η οριστική συγχώνευση των ΚΕΠ Θεοδωριάνων και Μελισσουργών με το ΚΕΠ Βουργαρελίου. Με λίγα λόγια οριστικά τέλος για τα Θεοδώριανα τόσο ο υπάλληλος, όσο και ο εξοπλισμός του γραφείου ( έπιπλα,υπολογιστές κ.λ.π.) και σαν να μην έφταναν αυτά «κατέλαβαν» και το Γραφείο των Θεοδωριάνων στην ΄Αρτα. Για παρηγοριά μας έμεινε η πινακίδα να θυμίζει κάτι, καθόσον το γραφείο του ΚΕΠ μετατράπηκε σε αποθήκη και όλα αυτά όπως αποδείχθηκε για να εξυπηρετηθούν –«βολευτούν» δικοί τους άνθρωποι.  

Με την υπ’αριθμ. 244/20-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αποφασίσθηκε ομόφωνα η αύξηση των τελών ύδρευσης κατοίκων στη Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων ανά υδρευόμενη οικία από 20 Ευρώ  σε 50 Ευρώ το χρόνο ,μία αύξηση της τάξεως του 150%, η οποία αντίκειται στην αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών ύδρευσης κατοίκων.

Αγαπητοί χωριανοί. Όπως και οι ίδιοι διαπιστώσατε κατά το έτος 2013 το Κοινοτικό Γραφείο στα Θεοδώριανα δεν λειτούργησε καθόλου ακόμα και τον Μήνα Αύγουστο από Υπάλληλο του Δήμου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του χωριού μας να είναι αγανακτισμένοι και απογοητευμένοι, γιατί αναγκάζονται να διανύσουν μία απόσταση 45  χιλιομέτρων προκειμένου να εξυπηρετηθούν, ενώ στις Δημοτικές Ενότητες Μελισσουργών και  Αγνάντων τα γραφεία τους  λειτουργούν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για το λόγο αυτό ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ  ότι το Κοινοτικό Γραφείο στα Θεοδώριανα θα λειτουργεί για τουλάχιστον 3 μήνες  το καλοκαίρι ή από Υπάλληλο του Δήμου ή από εμένα προσωπικά για την άμεση εξυπηρέτηση των στοιχειωδών και βασικών αναγκών των κατοίκων (πληρωμή τελών ύδρευσης, άρδευσης και δικαιώματος βοσκής ,φωτοτυπία ενός εγγράφου, σύνταξη μιας εξουσιοδότησης, αποστολή ενός   FAX, έκδοση ενός απλού πιστοποιητικού κ.λ.π ), το οποίο συγχρόνως θα λειτουργεί και ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Επισκεπτών, Τουριστών κ.λ.π.

Δεσμεύομαι  να εισηγηθώ στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων  την  ένδικη διεκδίκηση του ποσοστού 1 % επί των εσόδων από την λειτουργία του μικρού υδροηλεκτρικού που λειτουργεί στα Θεοδώριανα. Ποσό που ενώ η  σημερινή ιδιοκτήτρια Εταιρεία ΗΛΥΣΙΟΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Α.Ε. αποδίδει κανονικά από το 2010 στο Λ.ΑΓ.Η.Ε.(Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), αυτό δεν αποδόθηκε ποτέ στη Δ.Ε.Η. για   να πιστωθεί στους λογαριασμούς των τιμολογίων  της Δ.Ε.Η. των  κατοίκων των Θεοδωριάνων.     

 Άψογη και άριστη θα είναι η συνεργασία μου με όλους τους φορείς και Συλλόγους  του χωριού μας (Συν/σμός Συνδ/σίας Ακινήτων Θεοδωριάνων, Αδελφότητα Θεοδωριανιτών, Σύλλογος Κωστηλάτα, Σύλλογος ΟΡΕΙΝΟΙ , Κτηνοτροφικός Συν/σμός και Εκκλησιαστικό Συμβούλιο), για την αντιμετώπιση ,την  προώθηση και επίλυση των  πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κοινότητά μας , την από κοινού συνδιοργάνωση και πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και όχι μόνο.  

 Είμαι αντίθετος στην κατασκευή και λειτουργία Υδροηλεκτρικών έργων στα ποτάμια της Κοινότητάς μας ,από μεγάλες κατασκευαστικές Εταιρείες που σκοπό έχουν να υφαρπάξουν τα πλούτη και τα αγαθά του χωριού μας  και να «σωληνώσουν» ποτάμια μας   «έναντι πινακίου φακής», με όλες τις δυσμενείς και απρόβλεπτες επιπτώσεις για το χωριό μας ,καθόσον η πείρα μας έχει διδάξει ότι τα Υδροηλεκτρικά έργα ούτε οικονομικά οφέλη αποφέρουν τώρα στη Κοινότητά μας ,ούτε ανάπτυξη, ούτε θέσεις εργασίας προσφέρουν.

  Μεγάλα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν στα Θεοδώριανα είναι τα εξής:    

1. Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης δρόμου Αθαμάνιο-Θεοδώριανα.

2. Εισήγηση για σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης του δρόμου Θεοδώριανανα-Κλίτσες και ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ εντάσσονται έργα αξίας άνω των 500.000 Ευρώ ) για την  εκτέλεσή του. Σε χωριό χωρίς μόνιμη και  ασφαλή πρόσβαση   δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη.

Έργα που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και  θεωρούνται ώριμα .

1. Διάνοιξη δρόμου Άγιος Νικόλαος-Νεκροταφείο, δρόμος αυτός  που εξυπηρετεί και την συνοικία «Κουτσουκέϊκα- Λαπέικα».

2. Κατασκευή αποστραγγιστικού αύλακα Βασιλική-ρέμα Αγίου Νικολάου, ο οποίος  θα χρησιμεύει ως αρδευτικός αύλακας για την άρδευση των κτημάτων της περιοχής ,ως αποστραγγιστικός αύλακας για την συλλογή των όμβριων υδάτων και την ενίσχυση του καταρράκτη στη θέση  Άγιος  Νικόλαος. (Ένα έργο θεωρείται ώριμο όταν για το έργο αυτό έχει συνταχθεί ανάλογη μελέτη μετά του αντίστοιχου προϋπολογισμού της μελέτης και έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ).

 Στόχος μου είναι ο κάθε  Θεοδωριανίτης να εξυπηρετείται άμεσα σε απλά και βασικά θέματα καθημερινότητας ,καθώς και στα θέματα και τα προβλήματα που απασχολούν την  Κοινότητάς μας  και έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες  του Τοπικού Εκπροσώπου   που απορρέουν από το άρθρο 82 του Ν.3850/2010 :

. Καθαριότητα οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας .

. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών-βλαβών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης Θεοδωριάνων και Σκαρπαρίου, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

. Μέριμνα για την αποκατάσταση ζημιών, αντικατάσταση φθαρμένων λαμπτήρων και την ομαλή λειτουργία του δικτύου φωτισμού ,σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

.Μέριμνα για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής Οδοποιίας και αγροτικής Οδοποιίας της Κοινότητας, με  την αποκατάσταση της βατότητας των αγροτικών δρόμων για την ομαλή και ασφαλή πρόσβαση των κτηνοτρόφων στους  βοσκοτόπους ,καθώς και εισήγηση στο Δήμο ή Δ/νση Δασών Άρτας  για την διάνοιξη ενός ακόμη αγροτικού δρόμου προς Αγία Παρασκευή, η διάνοιξη του οποίου θεωρείται απαραίτητη.

. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια της παιδικής χαράς της Κοινότητας.

. Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία ,την συντήρηση και την ευταξία των κοιμητηρίων Θεοδωριάνων και Σκαρπαρίου, άμεση έκδοση αδειών ταφής  και εισήγηση για κατασκευή οστεοφυλακίου και επέκταση του  Κοιμητηρίου Θεοδωριάνων.

. Καταγραφή μέσων και ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πυρασφάλειας.

. Αποκατάσταση βλαβών-ζημιών και καθαρισμός του  αρδευτικού αύλακα  Καπαρελίου   για την έγκαιρη παράδοση  στους κτηματίες που κάνουν χρήση του παραπάνω αύλακα  μέχρι 15 Ιουνίου ,που είναι και η ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου.

. Άμεση αποκατάσταση βλαβών   των τηλεοπτικών σταθμών ( αναμεταδοτών ) και ομαλή λειτουργία του δικτύου  INTERNET  ,για την ενημέρωση και ψυχαγωγία των κατοίκων της Κοινότητας.

.  Αποκομιδή σκουπιδιών και απορριμμάτων της Κοινότητας, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο καθαριότητας .

 . Αποχιονισμός Κοινοτικής Οδοποιίας ,σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαχο του Δήμου.  

.  Αποκατάσταση της βατότητας και τσιμεντόστρωση σε τμηματικές θέσεις του Αγροτικού δρόμου και του μονοπατιού που οδηγεί στους Καταρράκτες του χωριού μας, για την ομαλή και προπάντων ασφαλή πρόσβαση των εκατοντάδων επισκεπτών, τουριστών κ.λ.π. που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μνημείο αυτό της φύσης από κάθε γωνιά της Ελλάδας .

Σύγκλιση  ετήσιας συνέλευσης  σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.3852/2010, με τη συμμετοχή κατοίκων και φορέων της Τοπικής Κοινότητάς μας  και υποβολή προτάσεων στα αρμόδια όργανα του Δήμου ,ανάλογα με τον χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων και τις προτεραιότητες στην τοπική ανάπτυξη και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος ως προς 

1.Την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών.

2.Τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων.

3.Τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν  στην Τοπική Κοινότητα.

4.Προβολή της Κοινότητας για τουριστική ανάπτυξη και

5.Την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων.  

 Με αγάπη και πάθος, σχέδιο και γνώση όλοι μαζί να δουλέψουμε  με πνεύμα συνεργασίας,  ομαδικότητας και εθελοντισμού για τα Θεοδώριανα της ανάπτυξης και της ευημερίας. Γι’ αυτό σας καλώ όλες και όλους να συμπορευτούμε  μαζί ενώνοντας τις δυνάμεις μας.       

                                                             

                                                                     Με πατριωτικούς  χαιρετισμούς

                                                            Διονύσιος Μητρογιάννης

Υποψήφιος Τοπικός Εκπρόσωπος Δημοτικής Ενότητας Θεοδωριάνων

(Πρώην Γραμματέας Κοινότητας Θεοδωριάνων )