Οριστικό τέλος για το ΚΕΠ Θεοδωριάνων.

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1495/Β/20.6.2013 η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανιτάκη, για οριστική συγχώνευση των ΚΕΠ Θεοδωριάνων και Μελισσουργών με αυτό του Βουργαρελίου, ύστερα από παλιότερη σχετική πρόταση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. 

Σύμφωνα με αυτή  συγχωνεύονται τα  ΚΕΠ 772 και ΚΕΠ 917 στο ΚΕΠ 214 Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτά, μαζί με τις θέσεις που κατέχει. Ο κάθε είδους εξοπλισμός των ΚΕΠ 772 και 917 περιέρχεται στο ΚΕΠ 214. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από τα ΚΕΠ 772 και 917 στο ΚΕΠ 214. 

Με απλά λόγια, οριστικά τέλος για τα Θεοδώριανα τόσο ο υπάλληλος του ΚΕΠ όσο και ο εξοπλισμός του (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γραφεία, εκτυπωτές κλπ). Για παρηγοριά θα μας μείνει μάλλον η ταμπέλα να θυμίζει κάτι από την πάλαι ποτέ κραταιά κοινότητα Θεοδωριάνων. Όσο για το  γραφείο του υπαλλήλου του ΚΕΠ,  έχει ήδη μετατραπεί σε αποθήκη εργαλείων.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, οι Ορεινοί αντιδράσαμε επίσημα με επιστολή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο για αυτή την απόφαση. Δυστυχώς παραμείναμε μόνοι.

 

Exit mobile version