Οι θέσεις του συλλόγου Προστασίας Αράχθου για τα μεγάλα Υ/Η.

    Και τούτο διότι ο χαρακτηρισμός των μεγάλων ΥΗΕ ως έργων ΑΠΕ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός ΕΊΝΑΙ ΑΝΤΊΘΕΤΟΣ με την υφιστάμενη πρακτική και αντίληψη η οποία επικρατεί παγκοσμίως για τα μεγάλα ΥΗΕ. Γιατί αυτά δεν θεωρούνται ΑΠΕ στις περισσότερες χώρες του κόσμου  καθώς αναιρούν τα αειφορικά στοιχεία του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις τους είναι μη αντιστρεπτές, γι’ αυτό έχει αναπτυχθεί και το παγκόσμιο κίνημα κατά των μεγάλων φραγμάτων.

 Πέρα όμως από αυτό το γεγονός δηλ. του βαφτίσματος των μεγάλων ΥΗΕ ως ΑΠΕ, γιατί πρέπει να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής τέτοιων έργων μέσα σε δάση; Γιατί πρέπει να καταστραφούν δασικές εκτάσεις; Δεδομένου δε ότι τα έργα αυτά είναι πολύ μεγάλης κλίμακας και απαιτούνται τεράστιες εκτάσεις, κυρίως για τον ταμιευτήρα, η καταστροφή θα είναι ανυπολόγιστη.

     Είναι σε όλους γνωστό και επιστημονικά αποδεκτό ότι τα δάση αποτελούν τη μία από τις δύο κύριες πηγές παραγωγής του οξυγόνου, του τόσου απαραίτητου στοιχείου για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Θα έπρεπε γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος να θεωρεί ως προτεραιότητα υψίστης σημασίας τη διατήρηση των δασών και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη επέκταση των δασικών εκτάσεων, προκειμένου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, να εξασφαλιστεί η προστασία του κλίματος και η μη χειροτέρευση της κλιματικής αλλαγής. 

    Αντί αυτού απεργάζεται με το άρθρο 04 του ως άνω σχεδίου νόμου την απομείωση της έκτασης αυτών. Και για ποιο λόγο; Για να κατασκευαστούν μεγάλα ΥΗΕ! Αλλά τέτοια έργα δεν χρειάζεται άλλα η χώρα μας. Από καμία επιστημονική μελέτη ή από εθνικό προγραμματισμό δεν προβάλλεται αίτημα για κατασκευή μεγάλων ΥΗΕ, όχι μόνο σε δασικές εκτάσεις αλλά ούτε και σε άλλες μη δασικές θέσεις.

     Μεγάλα ΥΗΕ, τα οποία ως γνωστό είναι κατάλληλα για την  αντιμετώπιση της "ζήτησης αιχμής", διαθέτει η χώρα μας σε περίσσεια έτσι ώστε κάθε σχέδιο κατάληψης δασικών εκτάσεων για την κατασκευή τέτοιων έργων, να θεωρείται ως εγκληματική για το περιβάλλον και γι' αυτό απαράδεκτη. Σαν κίνητρο για μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση δεν μπορούμε να εννοήσουμε άλλο παρά την ικανοποίηση της θέλησης των κατασκευαστικών λόμπυ.   

    Ο  Πρόεδρος                                                                                   Ο    Γραμματέας     

   Κ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                  Ι.   ΝΤΟΥΡΟΣ 

Exit mobile version