Skip to content
Menu

Έντονες αντιδράσεις για μικρό υδροηλεκτρικό στην Κυψέλη.

 Sample Image

 

Την καθολική τους αντίδραση στην εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού ισχύος 0,82MW της εταιρείας ΘΕΩΝ ΑΤΕ στο ρέμα Κυψέλης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, εκφράζουν οι κάτοικοι και το τοπικό συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Κυψέλης. Όπως αναφέρεται σε ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία στάλθηκε στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, τόσο το τοπικό συμβούλιο όσο και η Γενική Συνέλευση των κατοίκων με καθολική συμμετοχή, απόφάσισαν ομόφωνα ότι το μικρό υδροηλεκτρικό έργο που αναμένεται να εγκατασταθεί στο ρέμα Κυψέλης, είναι καταστροφικό για την τοπική κοινωνία.

   

 Κι αυτό γιατί,  όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο,  από το συγκεκριμένο ρέμα υδρεύεται ο οικισμός της Κυψέλης χωρίς ωστόσο να επαρκεί η  υφιστάμενη παροχή. Επίσης από το ίδιο ρέμα αρδεύονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, χωρίς και κει να είναι αρκετή η παροχή με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να σκέφτονται τη λύση των γεωτρήσεων. Τα νερά του κινούν δύο υδρόμυλους και νεροτριβές και το κυριότερο, οι κάτοικοι θεωρούν ότι πιθανή εγκατάσταση του έργου θα θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τις κατοικίες,  αφού το έδαφος στο συγκεριμένο σημείο παρουσιάζει έντονα προβλήματα διάβρωσης.

Το θέμα απασχόλησε την Τετάρτη (9-5-2012) και την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου το οποίο θα γνωμοδοτούσε επί της ΜΠΕ του έργου αυτού,  αλλά και ενός άλλου ίδιου μικρού υδροηλεκτρικού στο ρέμα Λεπιανών, της τοπικής κοινότητας Λεπιανών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Η συζήτηση αναβλήθηκε, με σκοπό να υπάρξει πρώτα συζήτηση και σχετική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για τα δύο αυτά μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

Πολλά ερωτηματικά δημιουργεί έγγραφο – γνωμοδότηση του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας προς την Περιφέρεια Ηπέιρου, το οποίο θέτει σοβαρές ενστάσεις αμφισβητώντας στην ουσία  την ορθότητα των στοιχείων της ΜΠΕ και των δύο έργων και καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας να εξετάσει προσεκτικά την ΜΠΕ των έργων.

 Συγκεκριμένα αναφέρει ότι στη ΜΠΕ,  η μέτρηση της παροχής των δύο ρέματων  Λεπιανών και Κυψέλης υπολογίζεται με βάσει την παροχή του Καλαρρίτικου ποταμού(!) σύμφωνα με  μετρήσεις της ΔΕΗ οι οποίες δεν περιλαμβάνονται(!) στην ΜΠΕ. Οι τιμές της παροχής των δύο ρεμάτων Λεπιανών και Κυψέλης, που σημειωτέον δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους , έχουν ακριβώς τις ίδιες ημερήσιες τιμές(!) 0,136 m3/sec. Είναι φανερό   ότι η εταιρεία προσάρμοσε την ίδια μελέτη σε δύο διαφορετικά έργα και ρέματα. Επίσης στο παραπάνω έγγραφο το τμήμα Περιβάλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,  θεωρεί ότι απουσιάζει από την ΜΠΕ πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης ως δασική και απουσία εναλλακτικής λύσης ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη επέμβαση σε δασικές εκτάσεις.

Μετά από αυτά εύλογο έιναι το ερώτημα: Γιατί η παραπάνω υπηρεσία γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ,  με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη η παραπάνω παρατηρήσεις και δεν γωμοδοτεί ΑΡΝΗΤΙΚΑ, όπως έκαναν στο παρελθόν Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας, σε ότι έιχε να κάνει με τα υδροηλεκτρικά στα Θεοδώριανα;

Είναι πλέον σαφές σε όλους, αυτό που στα Θεοδώριανα το έχουμε καταλάβει και παλεύουμε δώδεκα χρόνια τώρα. Ότι η ανάπτυξη των Τζουμέρκων όπως την αντιλαμβάνεται η συντριπτική πλειοψηφία των Τζουμερκιωτών δεν περνά μέσα από την ανεξέλεγκτη κατασκευή δεκάδων υδροηλεκτρικών και τεράστιων αιολικών στα Τζουμέρκα. Γιατί απλά τα ψίχουλα που δίνονται στην τοπική κοινωνία και  στους Δήμους ως ανταποδοτικά οφέλη, δεν μπορούν να συγκριθούν με τις τεράστιες αλλοιώσεις που θα επιφέρουν στο φυσικό πλούτο της περιοχής, η οποία θα χάσει μια και καλή  το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημά της.  

 Ελπίζουμε ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων να το έχει πλέον καταλάβει και να σταματήσει αυτή την επιδρομή των εταιρειών  σε όλα τα ποτάμια και βουνά των Τζουμέρκων και να στραφεί σε μια άλλη ανάπτυξη,  σε αυτή που μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι με μοχλό την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά των Τζουμέρκων.

Δημ. Στε.