Σε λειτουργία ο νερόμυλος.

 

Ξεκίνησε τη λειτουργία ο παραδοσιακός νερόμυλος και η νεροτριβή στα Θεοδώριανα. Ο νερόμυλος ανήκει στον ενοριακό ναό του Αγίου Γεωργίου. Λειτουργεί καθημερινά τις πρωινές ώρες και κάποιος

 

μπορεί να τον επισκεφτεί όχι μόνο σαν μουσείο υδροκίνησης, αλλά και για να αλέσει το δικό του καλαμπόκι και σιτάρι ή να προμηθευτεί ντόπιο αλεύρι, αλεσμένο με παραδοσιακό τρόπο.

 Επίσης μπορεί να πλύνει τα “χοντρά” ρούχα στην νεροτριβή που κινούν τα παγωμένα ορμητικά νερά του Γκούρα. Προσοχή απαγορέυεται αυστηρά η χρήση απορρυπαντικού. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο… μυλωνά: 6976458408

  

Exit mobile version