Skip to content
Menu

Προτάσεις – Παρατηρήσεις για Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων


Χάρτης της περιοχής Θεοδωριάνων με τις ζώνες προστασίας (κλικ για μεγέθυνση)
Ο σύλλογός μας, κατέθεσε  τις παρακάτω προτάσεις και παρατηρήσεις, στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Άρτας, στις 7 Μάρτη 2007, που είχε σαν αποκλειστικό θέμα την γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που θεσμοθετεί την περιοχή των Τζουμέρκων σαν Εθνικό Πάρκο.

                                                                                   Αρτα  26 Φεβρουαρίου 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ –  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μετά την αποστολή από το Υ.ΠΕ,ΧΩ.ΔΕ.  του τελικού σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων στα Νομαρχιακά Συμβούλια Ιωαννίνων Άρτας και Τρικάλων για γνωμοδότηση, και ύστερα από τις αλλαγές που έγιναν σε αυτό  σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που περιείχε η Εδική Περιβαλλοντική Μελέτη,  o σύλλογός  μας  « ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ», επανέρχεται και έχει να παρατηρήσει και να προτείνει τα εξής:

Α. Υδροηλεκτρικά έργα και οι χειμαροπόταμοι «Άσπρη Γκούρα» και « Μουζάκι».

Τα δυο ποτάμια των Θεοδωριάνων «Άσπρη Γκούρα» και «Μουζάκι» ανήκουν στην προστατευόμενη περιοχή ΝΑΤURA 2000 « Όρη Αθαμάνων» Τζουμέρκα GR 210002 και αποτελούν τον πυρήνα αυτής της προστατευόμενης περιοχής. Δημιουργούν σημαντικής αξίας οικοσύστημα, με σπάνια και προστατευόμενα φυτικά και ζωικά είδη, και απαράμιλλο φυσικό τοπίο, προσφέροντας ταυτόχρονα εξαίσιες κλιματολογικές συνθήκες το καλοκαίρι.
Επίσης κοντά στις πηγές του Γκούρα, υπάρχουν οι περίφημοι καταρράχτες των Θεοδωριάνων, ένα μουσείο της φύσης πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα  ποτάμια μας, είναι η ταυτότητα του χωριού μας και είναι άρρηκτα δεμένα με το χωριό και τη ζωή των κατοίκων, δίνοντας ζωή σε ολόκληρη την περιοχή και άρα η προστασία τους είναι υψίστης προτεραιότητας για μας.
Το  σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έχει κατατεθεί, αδιαφορεί για όλα αυτά και τοποθετεί τα ποτάμια μας  στη ζώνη χαμηλής προστασίας (Ζώνη ΙΙΙ) στην οποία επιτρέπει και  τα υδροηλεκτρικά έως 10 MW. Μάλιστα ο ποταμός Γκούρας αποτελεί το φυσικό όριο ανάμεσα στη Ζώνη ΙΙα και Ζώνη ΙΙΙ, αλλά εντάσσεται, κατά παράδοξο τρόπο, στη Ζώνη ΙΙΙ. Κι αυτό  για χάρη των υδροηλεκτρικών που έχουν σχεδιαστεί , έξι στον αριθμό!, να γίνουν στα δυο ποτάμια μας. Να θυμίσουμε τον πολύχρονο αγώνα των κατοίκων ενάντια σε αυτά τα έργα και ότι ήδη λειτουργεί ένα έργο 4.6 MW στην περιοχή μας. Δηλαδή σε ότι αφορά τα Θεοδώριανα θα πρέπει να μιλάμε πλέον για  Εθνικό Πάρκο φραγμάτων και υδροηλεκτρικών
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
Tα δυο ποτάμια μας Άσπρη Γκούρα και Μουζάκι, από τις πηγές τους καθώς και το τμήμα τους μετά τη συμβολή τους μέχρι τον Αχελώο, να ενταχθούν στη ζώνη υψηλότερης προστασίας (Ζώνη ΙΙα) και να μην επιτραπεί η εγκατάσταση και λειτουργία άλλου Υ/Η στην περιοχή των Θεοδωριάνων.

 
            Το τελικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, τροποποιεί το αρχικό σχέδιο ως προς τα εξής:
          1.  Επιτρέπεται στη ζώνη ΙΙΙ του Εθνικού Πάρκου η εγκατάσταση  και λειτουργία υδροηλεκτρικών μέχρι 10 MW , ενώ το αρχικό προέβλεπε μέχρι 5MW.
          2.  Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την εκπόνηση σχετικής μελέτης χωροθέτησης  υδροηλεκτρικών έργων από τον ίδιο το φορέα Διαχείρισης, εκτιμώντας τις επιπτώσεις τους συνολικά και μεμονωμένα  στο περιβάλλον.. Η συγκεκριμένη παράγραφος τροποποιείται πλήρως στο τελικό κείμενο και δεν προβλέπεται η εκπόνηση υδρολογικής μελέτης από το φορέα, γεγονός που τον αποδυναμώνει και ανοίγει το δρόμο για υδροηλεκτρικά έως 10 MW.
         3.  Κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά, θα αποδίδει στο φορέα Διαχείρισης 1% από τα ακαθάριστα έσοδα. Ουσιαστικά  δίνεται έτσι το πράσινο φως για φράγματα και υδροηλετρικά σε όλα τα ρέματα και ποτάμια του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, αφού ο Φορέας Διαχείρισης θα έχει κάποια έσοδα απ’ αυτά. Για να πετύχει ο θεσμός του Εθνικού Πάρκου πρέπει να υπάρξουν γενναίες χρηματοδοτήσεις από την κεντρική εξουσία και το ειδικό τέλος του1%, δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
Να μην συμπεριληφθούν οι παραπάνω τροποποιήσεις ( 1,  2 & 3 ) στο Προεδρικό Διάταγμα και να επανέρθουν οι διατάξεις που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.
Σε ότι έχει σχέση με τα υδροηλεκτρικά, να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι γνώμες των Ο.Τ.Α. , των φορέων και των τοπικών κοινωνιών.
Να συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πάρκο και η περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπου προβλέπεται να γίνει το μεγάλο Υ/Η στον Άραχθο, μιας και ο λόγος που έμεινε απέξω είναι μόνο για να γίνει το υδροηλεκτρικό.

Β. Χιονοδρομικό Κέντρο.
 Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, η περιοχή των Θεοδωριάνων εντάσσεται  στη Ζώνη ΙΙΙ, εκτός από ένα τμήμα της, το οποίο εντάσσεται στη ζώνη ΙΙα. Πρόκειται κυρίως για το τμήμα από το οροπέδιο της Κωστηλάτας και πάνω, έχοντας ως αφετηρία το εκκλησάκι του Αι-Λια στα 1.100 μ. υψόμετρο.
Για τη συγκεκριμένη περιοχή που εντάσσεται στη ζώνη ΙΙα, έχουν γίνει στο παρελθόν αλλά και τώρα ενέργειες απ΄ την Κοινότητα Θεοδωριάνων για τη δημιουργία ενός χιονοδρομικού κέντρου. Η ευρύτερη περιοχή των Θεοδωριάνων, που εντάσσεται στη ζώνη ΙΙα, κρίνεται από ειδικούς ως η πλέον κατάλληλη. Αναφέρουμε σχετικά την Μελέτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που συνέταξε ο καθηγητής κ. Δημήτρης Κοτούλας το 1990, η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Στη ζώνη ΙΙ, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων .
Ύστερα απ’ τα παραπάνω με δεδομένο ότι ένα μικρό χιονοδρομικό στην περιοχή μας, θα δώσει ώθηση στην ευρύτερη περιοχή, μιας και δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στα Τζουμέρκα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
Να υπάρξει τροποποίηση όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή την οποία αναφέρει και η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο για την περιοχή αυτή, η δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου.

Γ.    Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων.
    Όπως προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, ενοποιείται με τον Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας των Ιωαννίνων. Ο κοινός Φορέας Διαχείρισης θα έχει έδρα τα Ιωάννινα. Για την αρχική φάση λειτουργίας του Φορέα είναι απαραίτητη η στελέχωσή του με 11 άτομα ενώ συνολικά θα απασχολήσει μέχρι 20 θέσεις επιστημονικού και 10 θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων να είναι ξεχωριστός από αυτόν της λίμνης Παμβώτιδας, γιατί ακριβώς πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά οικοσυστήματα και δεν καταλαβαίνουμε σε τι αποσκοπεί η ενοποίησή του φορέα ο οποίος θα καλύπτει μια τεράστια έκταση και θα μπλέκονται δυο Περιφέρειες ( Ηπείρου και Θεσσαλίας ) και τρεις νομοί.
 Επίσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
 Εδρα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων και  των εγκαταστάσεών του  να είναι ένας από τους Ο.Τ.Α. του Εθνικού Πάρκου και όχι τα Ιωάννινα. Οι αποφάσεις που θα αφορούν τα Τζουμέρκα θα πρέπει να παίρνονται και στα Τζουμέρκα.
                                              ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

                                                                 ΟΙ    ΟΡΕΙΝΟΙ