Skip to content
Menu

ΗΧΗΡΟ ΟΧΙ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΣΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση διαβιβάστηκε ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μικρό υδροηλεκτρικό εγκατεστημένης ισχύος 1,18 MW στο ρέμα Κυψέλης, πλησίον του οικισμού  της Τοπικής Κοινότητας Κυψέλης του του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με φορέα του έργου την εταιρεία ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Στην εγκατάσταση του έργου αυτού, αντέδρασαν άμεσα τόσο ο πρόεδρος της κοινότητας  όσο και οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι σε ανοιχτή Γενική Συνέλευση στην πλατεία  του χωριού είπαν ένα  βροντερό ΟΧΙ.

Η εγκατάσταση του μικρού αυτού υδροηλεκτρικού απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Το Δημοτικό Συμβούλιο αγνοώντας την θέληση των κατοίκων, γνωμοδότησε θετικά .

Θετικά τοποθετήθηκαν όλοι οι σύμβουλοι του συνδυασμού Τζουμερκιώτικη Δημοτική Πορεία του νυν δημάρχου Χρήστου Χασιάκου και ένας σύμβουλος του συνδυασμού Αναγέννηση Κεντρικών Τζουμέρκων. 

Οι υπόλοιποι καταψήφισαν την εγκατάσταση του έργου.

‘Ετσι ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση και πρώτα στην υπηρεσία Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής , Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η παραπάνω υπηρεσία πραγματοποίησε επιτόπια αναγνώριση στην περιοχή του έργου και διαπίστωσε τα εξής:

. Ο υπολογισμός του ρέματος Κυψέλης κατά συνέπεια και ο υπολογισμός της οικολογικής παροχής, έγινε με μεταφορά υδρολογικής πληροφορίας από μετρήσεις που γίνονται  στο μικρό υδροηλεκτρικό  του Καταρράκτη και από τα βροχομετρικά δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Αγνάντων. Στη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν υπάρχουν αντίστοιχες μετρήσεις στην περιοχή μελέτης. Με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την οικολογική παροχή.

. Δε έχουν ληφθεί υπόψη στη ΜΠΕ άλλες χρήσεις νερού, άρδευση κ.λ.π.  ανάμεσα στην υδροληψία και στο σταθμό παραγωγής. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της Τοπικής κοινότητας Κυψέλης κατά τους θερινούς μήνες χρησιμοποιείται το σημείο άρδευσης του ρέματος της Κυψέλης που βρίσκεται πριν το σταθμό παραγωγής.

. Η γεωμορφολογία του ρέματος, με τις απότομες κλίσεις , που σε πολλές περιπτώσεις είναι αρνητικές , και το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξαν κατολισθήσεις δημιουργούν εύλογες ανησυχίες στους κατοίκους. Θα ήταν σκόπιμο να συνταχθεί γεωτεχνική μελέτη στην περιοχή του έργου.

. Δεν έχουν προβλεφθεί οι επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου στην ιχθυοπανίδα του ρέματος ούτε έχουν προβλεφθεί  τρόποι για την προστασία της.

. Στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων λειτουργούν ήδη πέντε ΜΥΗΕ, ενώ κατέχουν βεβαίωση  παραγωγού άλλα 17! Κάθε φορά εξετάζονται αποσπασματικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για καθένα από αυτά. Όμως οι επιπτώσεις από αυτά τα έργα λειτουργούν σωρευτικά και αθροιστικά στο οικοσύστημα , αφού μεγάλο ποσοστό των υδάτων εκτρέπονται από την κοίτη των ρεμάτων σε αρκετά σε αρκετά σημεία του ποτάμιου και παραποτάμιου ενδιαιτήματος διαταράσσοντας πολλές φορές ανεπανόρθωτα τους βιότοπους και οδηγώντας σε εξαφάνιση προστατευόμενα είδη πανίδας και χλωρίδας.  

Τη λαίλαπα της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών στα ποτάμια των Τζουμέρκων την αντιμετωπίσαμε πρώτοι το 1998 στα Θεοδώριανα, όταν δυο εταιρείες κολοσσοί, ΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ήρθαν με φράγματα και εκτροπές για την εγκατάσταση δυο υδροηλεκτρικών στα ποτάμια μας. Κάμαμε ένα πολυετή αγώνα για να αποτρέψουμε την εγκατάσταση με προσφυγές στο ΣτΕ  τι οποίες είχαμε κερδίσει. Ο κίνδυνος όπως δεν έχει περάσει αφού όλο και περισσότεροι επίδοξοι επενδυτές ορέγονται τα ποτάμια και τον φυσικό πλούτο των Θεοδωριάνων. 

Η θέση μας είναι εδώ και χρόνια γνωστή. Δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν    και για τίποτα το φυσικό πλούτο των Θεοδωριάνων.

 Από τη μεριά μας ένα μεγάλο μπράβο στους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου , που πράγματι αποτύπωσαν την κατάσταση  όπως ακριβώς είναι. 

Αλήθεια μετά από την παραπάνω γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών, τι έχουν  να πουν πρώτα ο Δήμαρχος και μετά οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν ΝΑΙ στην εγκατάσταση του έργου;

 

                                   Στεργιούλης Δημήτρης

                     Πρόεδρος του συλλόγου ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ